Kadra przedszkola

 

 KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA 2023/2024

Dyrektor - mgr Ewa Ciećwierz

Wicedyrektor - mgr Bożena Korytko

nazwisko i imię

kwalifikacje, uprawnienia

stopień awansu zawodowego

Ewa Ciećwierz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą 

nauczyciel  dyplomowany

 Monika Dąbrowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe z terapii pedagogicznej

nauczyciel dyplomowany

Julia
Dudzińska

mgr edukacji przedszkolnej
studia podyplomowe:Trener umiejętności społecznych

nauczyciel kontraktowy

Urszula Ewa Gaweł

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego

nauczyciel dyplomowany

Paulina Karpowicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną

nauczyciel kontraktowy

Katarzyna
Klimczuk

mgr wychowania przedszkolnego,
studia  podyplomowe terapii pedagogicznej, studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna w systemie kształcenia zintegrowanego

nauczyciel dyplomowany

Dorota
Kluczyk

mgr wychowania przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny
w zakresie oligofrenopedagogiki,kurs kwalifikacyjny z arteterapii i terapii zajęciowej, trener sensoplastyki 1 st.

nauczyciel dyplomowany

Bożena Korytko

mgr wychowania  przedszkolnego,
studia podyplomowe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy,
trener umiejętności społecznych TUS SST

nauczyciel dyplomowany

Wioleta Kozłowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
kurs doskonalący Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym, 
kurs kwalifikacyjny
w zakresie Terapii ręki


nauczyciel kontraktowy

  Urszula Matysik

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe z logopedii

nauczyciel dyplomowany

Sylwia Okuła

mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej

nauczyciel początkujący

 Elżbieta
Pietraszewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z socjoterapii i edukacji twórczej, kurs kwalifikacyjny z  arteterapii i terapii zajęciowej, studia podyplomowe z arteterapii i terapii zajęciowej w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi organizacji, Studia podyplomowe :Socjoterapia. Kierowanie grupami

nauczyciel dyplomowany

 Sylwia
Smoktunowicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe z logopedii

nauczyciel dyplomowany

 Agnieszka
Stalbowska - Lenio

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej

nauczyciel dyplomowany

 Anna
Szmidt
mgr wychowania przedszkolnego,
studia podyplomowe z resocjalizacji w środowisku otwartym, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny terapia tańcem i ruchem
nauczyciel dyplomowany

  Elwira
Zalewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego, studia podyplomowe terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny
w zakresie Terapii ręki

nauczyciel dyplomowany

 

 Alina
Golonko

mgr psychologii, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spectrum autyzmu, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego z aktywizacją osób niepełnosprawnych, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener umiejętności społecznych TUS SST, kurs doskonalący tutorski - certyfikat tutora, certyfikat EMDR EUROPE, certyfikat ASSYST HEART

nauczyciel dyplomowany