Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca - Eliza Domisiewicz
Zastępca - Mateusz Cybulski
Skarbnik - Anna Mojsak
Członek Komisji rewizyjnej - Małgorzata Ciereszko
Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Kobyliński
Członek Rady Rodziców - Daniell Sienkiewicz
Członek Rady Rodziców - Piotr Milewski
Członek Rady Rodziców - Urszula Matysik


Wpłaty można dokonywać w kancelarii przedszkola lub
na konto Rady Rodziców 58 1440 1387 0000 0000 1650 4815